Citaat van de dag

[Over aan-dacht.] Dat is wat we presentiebeoefenaren zien doen: zich aan de ander vast-denken, meer nog een relatie aangaan dan ferm optreden tegen een probleem. En pas in die hechte verbondenheid toont zich wat er gedaan kan of gelaten moet worden, daar en zo vindt men de coördinaten van het samenhandelen.
(Andries Baart, Aandacht: Etudes in presentie)