Presentie

Presentie gaat over goede zorg: Wat is nú goede zorg voor déze persoon?

Volgens de presentiebenadering kom je daar maar achter door goed aan te sluiten bij en je zorg af te stemmen op de zorgontvanger (én jezelf).

In presentie is vakkennis belangrijk maar de relatie stuurt hoe je die gaat gebruiken.

Hoe je de ander leert kennen in de relatie, dàt is bepalend.

Andries Baart, de geestelijke vader van de Presentietheorie, omschrijft presentie zo:

Een praktijk waarbij de hulpgever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij de ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie zij/hij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan.

Schrijf je in voor een introductieworkshop Presentie of volg ineens 3 dagen.