goede zorg presentie

Presentie als onhandige maar goeie seks

‘Elk nadeel heb zijn voordeel’, een wijsheid die aan de Nederlandse voetballer Johan Cruijff wordt toegeschreven.
Ik draai hem even om: ‘elk voordeel heb zijn nadeel’.
De presentiebenadering heeft er ook zo een, zo’n voordeel: haar naam, ‘presentie’.
Het is een goeie naam want kort én hij drukt iets wezenlijks uit.
Wat kan je meer wensen als het op een naam aankomt?
Voordeel dus.

Nadeel

Waar zit het nadeel?
Het begrip ‘presentie’ heeft een hoog-in-de-lucht-gehalte. Zoals zovele andere ‘schone’ begrippen zoals ‘liefde’, ‘eerlijkheid’, ‘mededogen’, ‘wijsheid’, …
Als je er aanleg voor hebt, kan je vervuld geraken van een lekkere bewogenheid wanneer je je op zo’n begrip concentreert. Zo’n beetje zoals christelijke gemeenschappen die samenkomen en ‘in tongen spreken’ of hooggestemde zinnen roepen of zingen.
‘Is dat een nadeel dan, is dat niet gewoon een kwestie van (opnieuw) geïnspireerd geraken?’
Het nadeel is dat de afstand tussen het hooggestemde begrip en de dagdagelijkse realiteit groot is én blijft en dat je in al je hooggestemd-zijn er niet veel van bakt in de concreetheid van het leven.
Het risico is dat je blijft hangen in fantasieën (over ‘presentie’, ‘liefde’, ‘eerlijkheid’, ‘mededogen’, ‘wijsheid’, …).
Die voelen doorgaans ‘diep’ maar zijn even vaak opppervlakkig.
Terwijl het met idealen zou moeten gaan om de (al te) concrete realiteit.
Als we er écht iets van willen bakken, weten we best dat het terrein ruw en onvoorspelbaar kan zijn, en dat er veel in ons is dat ruw en onvoorspelbaar is.
Geen enkel ideaal verandert daar iets aan.

Goeie seks

Laten we het ideaal nemen van ‘goeie seks’.
Maar dan wel seks tussen échte mensen.
Mensen die zich zus of zo voelen
die net dit of dat hebben meegemaakt
die goesting hebben of niet of een beetje
de ene meer, de andere minder of niet
de ene in dít, de andere in dát
de ene goesting, de andere bang of kwaad of zombie of ik-weet-niet-wat-ik-voel-en-of-ik-wel-iets-voel
de ene met meer overwicht dan de ander
Mensen die geleerd hebben dat dít normaal zou zijn en dát niet.
Mensen die zich voorstellen dat de ander dít verwacht en die niet weten hoe ze kunnen uitdrukken dat ze dat niet zien zitten.
Mensen met een geschiedenis waar ze niet voor gekozen hebben.
Mensen met verschillende gevoeligheden.
Mensen die denken zichzelf te kennen maar er is veel in hen waar ze zelfs geen taal voor hebben.
Tot dit terrein behoort niet alleen goesting maar ook angst, schaamte, (niet) kunnen spreken, gekrenktheid, …
Seks tussen echte, verschillende mensen op een concreet ogenblik in de tijd in de concreetheid van hun leven.
Goeie seks.
Goed voor hen alletwee.
Goed genoeg voor hen allebei.
Daar gaan we niet geraken door het script te volgen van een pornofilm.
We gaan meer hebben aan scenario’s voor onhandige, klungelige, start-stop, ja-nee, ‘zie jij het zitten om …’, ’toch iets anders doen dan eerst van plan’ -seks.
Met veel ruimte voor wat er écht gebeurt en opkomt en remt.
Stelling: goeie seks gaat over proberen aansluiten en afstemmen, op de ander en jezelf, en de omgeving, altijd opnieuw.
Dat aansluiten en afstemmen, dat gebeurt niet hoog in de lucht maar op de plek waar de lijven van de betrokkenen zich bevinden.

Goeie zorg

Dit stukje, hierboven, over goeie seks, lees het nu nog een keer en zie waar je ‘seks’ zou kunnen vervangen door ‘zorg’.
‘Seks tussen’ vervangen door ‘zorg voor’.
Het script van de pornofilm, waar we niet veel aan hebben, laten we er hier het script van standaard of protocollaire zorg van maken.
De presentiebenadering is geen hoog-in-de-lucht-ding.
Het gaat niet om ‘spreken in tongen’ over goeie zorg en edele zinnen zeggen.
Laten we maar niet zeggen: ‘ik ben present’.
Het gaat ‘em om een onhandig, klungelig, start-stop, ja-nee, ‘zie jij het zitten om …’, ’toch iets anders doen dan eerst van plan’ zoeken-en-proberen.
Dat vraagt wat van een mens.
Voor alle partijen.
Stelling: goeie zorg gaat over proberen aansluiten en afstemmen, op de ander en jezelf, en de omgeving, altijd opnieuw.
Dat aansluiten en afstemmen, dat gebeurt niet hoog in de lucht maar op de plek waar de lijven van de betrokkenen zich bevinden.
Vriendelijke groeten,
Johan Van de Putte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *