eer goede zorg waardigheid zorg

Eer en waardigheid van zorgbehoeftige mensen spelen een grote rol

Presentie is radicaal

De presentiebenadering is een radicale benadering.
Radicaal want consequent doordenkend vanuit een aantal principes en basisaannames.
Radicaal want ze brengt reële consequenties met zich mee die kunnen afwijken van wat gebruikelijk is, in het algemeen, of binnen je organisatie of team, of waardoor je ergens anders uitkomt dan wat je gewend bent te doen.

Dat radicale heeft o.a. te maken met:

  • het voortdurend mikken op goede zorg
  • de ervaring van de zorgontvanger als toetssteen nemen
  • de keuze om altijd opnieuw aan te sluiten (bij de ander en jezelf) en de zorg hierop af te stemmen

Eer en waardigheid zijn zwaargewichten

Dat radicale heeft ook te maken met een van de basisaannames van de Presentiebenadering:

Eer en waardigheid van zorgbehoeftige mensen spelen een grote rol (als je mikt op goede zorg).

Zorg of hulp of een interventie die technisch gezien zinvol is, maar die zó gegeven wordt dat het gevoel van waardigheid van de ontvanger er een deuk door krijgt …
laten we er maar van uitgaan dat die niet ervaren wordt als (goede) zorg.

(Laten we er vervolgens maar vanuit gaan dat het dan ook geen goede zorg is.)

Een kwetsbaar en waakzaam beestje

Daar komen nog een paar dingen bovenop:

Onze ervaring van de eigen waardigheid, dat is een kwetsbaar beestje.

Er is zoveel dat er een deuk in kan geven, of een deuk die er al inzat, dieper maken.

(Waardigheid heeft vaak al veel deuken opgelopen.)

Het is ook een waakzaam beestje, waakzaam voor ‘hoe zie jij mij?’, waakzaam voor tekenen van ‘er niet toe doen’.

Maar als het waardigheidsvriendelijk zorg ontvangt, dan juicht het omdat er zich iets roert van ‘er mogen zijn’, ‘ertoe doen’ en ‘bestaan’.

(Ik ben in het algemeen erg spaarzaam met het gebruik van de term ‘helen’, maar hier zou ik een uitzondering maken: ‘waardigheidsvriendelijke zorg voelt aan als helend’.)

Waardigheids-waakzame zorg

Presentie gaat sowieso over gepast-onzelfzekere-zorg waarbij je het besef in de buurt houdt dat – hoe goed je het ook bedoelt – wat je (niet) doet, de ander pijn kan doen: de pijn van kwetsbaar-zorgbehoeftig-en-ipv-zorg-gebeurt-er-iets-anders.

Waardigheid staat steeds op het spel.

Laten we waakzaam zijn voor tekenen dat ons (niet-)handelen haar een deuk aan het geven is of gegeven heeft.

Als je een quote in het teamvergaderingslokaal zoekt, neem deze dan in overweging:

Goede zorg: Eer en waardigheid van zorgbehoeftige mensen spelen een grote rol.

Vriendelijke groeten,
Johan Van de Putte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *