goede zorg

Nee, presentie is niet ‘bij de patiënten zitten’

Niet.

Presentie is niet: ‘bij de patiënt zitten’ of ‘iets doen met de cliënt’.
Net zoals gedragstherapie niet is: ‘mensen een spin in de handen leggen’.
Net zoals narratieve therapie niet is: ‘mensen hun levensverhalen positief maken’.
Net zoals oplossingsgerichte therapie niet is: ‘oplossingen voorstellen’ of ‘positief laten denken’.
Net zoals beeldhouwen niet is: in een brok marmer hakken met een beitel en hamer.
Dat is het niet.

Wel

Gedragstherapie, narratieve, oplossingsgerichte therapie, beeldhouwen en presentie …
  • zijn complexe benaderingen van complexe realiteiten,
  • vanuit een bepaalde kijk proberen de beoefenaars zorgvuldig aan te sluiten bij de ‘materie’ van hun ‘voorwerp’,
  • ze beogen iets
Presentie gaat over het complexe ambacht van zorg geven.
Aan mensen met gevoeligheden, met een geschiedenis, in sociale verbanden, in een leefwereld, met angsten, hoop, verlangens en eer.
Met andere gevoeligheden dan jij.
Een andere leefwereld dan jij.
Een andere geschiedenis dan jij.
Aan mensen die je niet zomaar kan lezen.
Mensen die zich in een precaire positie of op een precair moment bevinden.
Die een andere taal spreken dan jij (zelfs al spreken ze Nederlands).
Wat is goede zorg?
Hoe kom je tot goede zorg?
Wat zijn valkuilen?
Hoe kan je weten dat je de zorg moet bijsturen?
Hoe kan je hierin ook zorgzaam voor jezelf zijn?
Hoe verhoud je je tot  je theorieën, je eigen opvattingen, je oordelen, je waarden, je methoden?
Wat doe je wanneer je het niet meer weet?
Wat doe je als ‘de regels volgen’ foute gevolgen gaat hebben?
Dáár gaat de presentietheorie en de presentiebenadering over!
Johan Van de Putte

PS:

Feedback van een deelnemer:
‘… dat het lijkt alsof presentie me iets biedt van een houding en benadering waarmee ik mijn rugzak – gevuld met veel opleidingen en nuttige kennis – kan dragen als hulpverlener, waarmee ik de mensen tegemoet treed met die rugzak, hoe ik kan stappen met die rugzak. Het motiveert me opnieuw de wandeltocht verder te zetten, met alle dalen en bergen erbij.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *